Những phím tắt thông dụng trong Microsoft Word

Để giúp thực hiện thao tác trên văn bản được nhanh hơn, chúng ta cần dùng đến phím tắt. Sau đây là những phím tắt được sử dụng nhiều nhất trong Word:

 1. Ctrl+A: Chọn (bôi đen) tất cả văn bản.
 2. Ctrl+C: Sao chép (Copy) phần văn bản được chọn.
 3. Ctrl+X: Cắt (Cut) phần văn bản được chọn.
 4. Ctrl+V: Dán (Paste) phần văn bản vừa được Copy hoặc Cut.
 5. Ctrl+B: Tô đậm phần văn bản được chọn.
 6. Ctrl+I: Làm nghiêng phần văn bản được chọn.
 7. Ctrl+U: Gạch chân đoạn văn bản được chọn.
 8. Ctrl+E: Canh giữa phần văn bản được chọn.
 9. Ctrl+L: Canh trái phần văn bản được chọn.
 10. Ctrl+R: Canh phải phần văn bản được chọn.
 11. Ctrl+J: Canh đều phần văn bản được chọn.
 12. Ctrl+D: Bật hộp thoại điều chỉnh font chữ.
 13. Ctrl+G: Bật hộp thoại Go to (đi đến trang hoặc phần văn bản mong muốn).
 14. Ctrl+H: Bật hộp thoại Replace.
 15. Ctrl+K: Bật hộp thoại Insert Hyperlink (chèn liên kết).
 16. Ctrl+O: Mở hộp thoại Open.
 17. Ctrl+P: Mở hộp thoại in ấn.
 18. Ctrl+[: Thu nhỏ chữ.
 19. Ctrl+]: Phóng to chữ.
 20. Ctrl+N: Tạo file văn bản mới.
 21. Ctrl+S: Lưu văn bản.
 22. Phím F12: Mở hộp thoại Save As.
 23. Ctrl+Y: Lập lại thao tác vừa làm.
 24. Phím F4: Lập lại thao tác vừa làm.
 25. Ctrl+T: Đẩy đoạn văn bản được chọn vào 1 tab (trừ dòng đầu tiên).
 26. Ctrl+Shift+T: Đưa phần văn bản được chọn trở về sát lề trái (trừ dòng đầu tiên).
 27. Ctrl+M: Đẩy toàn bộ phần văn bản được chọn vào 1 tab.
 28. Ctrl+Shift+M: Đưa toàn bộ phần văn bản được chọn trở ra 1 tab.
 29. Ctrl+Q: Đưa toàn bộ phần văn bản được chọn trở về sát lề trái.
 30. Ctrl+Z: Phục hồi hành động vừa thực hiện.
 31. Ctrl+W: Tắt file đang thao tác.
 32. Ctrl+0: Thêm 12pt paragraph vào phần trên đoạn văn bản.
 33. Ctrl+1: Đưa văn bản về dòng đơn (không có giãn dòng).
 34. Ctrl+2: Giãn dòng văn bản dạng Double line.
 35. Ctrl+5: Giãn dòng văn bản dạng 1.5 line.

Những tổ hợp phím thông dụng khác:

 1. Ctrl+Shift+C: Copy định dạng của văn bản.
 2. Ctrl+Shift+V: Dán định dạng của văn bản.
 3. Alt+Shift+P: Đánh số trang ngay vị trí con trỏ.
 4. Ctrl+Shift+N: Xóa toàn bộ định dạng văn bản, đưa về định dạng mặc định.
 5. Ctrl+=: Dùng để đánh chỉ số dưới như thế này.
 6. Ctrl+Shift+=: Dùng để đánh chỉ số trên như thế này.
 7. Ctrl+End: Đưa con trỏ về cuối cùng file văn bản.
 8. Ctrl+Home: Đưa con trỏ về đầu file văn bản.
 9. Ctrl+Enter: Thêm một trang mới.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *